0

Robota (arendgerds.net)

Flute, alto sax, tuba, Vibraphone and piano

5'

 

About the composition:

[NL] De titel Robota (robot) verwijst naar het type muziek: mechanisch, hoekig en energiek. Daarnaast zegt de titel ook iets over het ontstaansproces. Het werk is ontstaan vanuit algoritmes in geprogrammeerde software (MAX MSP), waarbij toevalvariabelen binnen een geautomatiseerde context een rol in het keuzeproces hebben gespeeld.

    € 40,00Price