0

L'Invitation au Voyage (Tower Editions)

Grade 4

Concert Band/Fanfare

Duration: 4'45"

Commissioned by Vakantieorkest Ad Hoc

 

‘L'Invitation au Voyage' is published by Tower Editions: buy here

 

Publisher's note:

[NL]Deze compositie is geschreven in opdracht van vakantieorkest Ad Hoc, voor hun zomertournee door Frankrijk in 2019. Twee Franse inspiratiebronnen spelen een rol in dit werk. Ten eerste het prachtige lied ‘L invitation au voyage’ van Henri Duparc, waaraan ook de titel van dit werk is ontleend. Van dit lied zijn de bouwstenen van de melodie gebruikt om nieuwe melodieën te vormen. In de tekst van dit lied beschrijft dichter Charles Baudelaire een ideaal land waar hij zich samen met zijn geliefde Marie Daubrun zou willen vestigen (waarvan sommigen denken dat hij Nederland bedoelde..). Ten tweede de compositie ‘Oiseaux Exotiques’ van Olivier Messiaen. De composities van Messiaen zijn op heel rijke en effectieve wijze geïnstrumenteerd. Deze compositie bevat een ‘instrumentatie citaat’ uit Oiseaux Exotiques. Ook bevat het werk kleurrijke gebaren, zoals slagklanken, speelse lijnen en verbindingen tussen samenklanken die verwantschap tonen met Messiaen zijn schrijfstijl.

 

[Eng] This composition was commissioned by orchestra Ad Hoc, for their summer tour through France in 2019. Two French sources of inspiration play a role in this composition. First, Henri Duparc’s beautiful song ‘L’invitation au voyage’, from which the title of this work is derived. The building blocks of the melody of this song are used to form new melodies. In the lyrics of this song, poet Charles Baudelaire describes an ideal country where he would like to settle, together with his beloved Marie Daubrun (of which some people think he meant the Netherlands..). Second, Oliver Messiaen’s composition ‘Oiseaux Exotiques’. Messiaen’s compositions have been instrumented in a rich and effective way. This composition contains an ‘instrumentation quote” from ‘Oiseaux Exotiques’. This work also includes colourful gestures, such as percussive sounds, playful lines and connections between consonances which show kinship with Messiaen’s writing style.