0

Heat of Fusion (AM Music)

Grade 4

Fanfare

Duration: 12'30"

Commissioned by Psalm 150 Dinxperlo

 

'Heat of Fusion' is published by AM Music: buy here

 

Publisher's note:

'Het thema ‘relatie’, in de meest brede zin van het woord, is het hoofdonderwerp van de compositie. Dit thema uit zich muzikaal gezien op verschillende wijzen. Bijvoorbeeld door versmelting van verbrokkelt materiaal, van waaruit nieuwe lyrische lijnen of klankkleuren ontstaan. Ook door middel van verschillende idiomen die botsen of versmelten. Hetzelfde geldt voor klankkleur; heterogeniteit versus homogeniteit. In de compositie is het thema ‘relatie’ nauw verbonden met een ander thema, integratie. De titel van het werk, ‘Heat of Fusion’ (smeltwarmte) verwijst naar een proces in de compositie, namelijk welke ‘warmte’ is nodig voor het versmelten van materiaal.'