Mijn account | Winkelwagen:

0
Der vresen chronicon

Der Vresen Chronicon

Grade 2.5

Concert Band/Fanfare/Brassband

Duration: 7'30"

 

Abel Eppens (1534-1590) is de auteur van ‘Der Vresen Chronicon’, een kroniek uit de 16de eeuw waarin de gebeurtenissen en omstandigheden van deze Ommelander (Friese) boer worden omschreven. Deze compositie verklankt dit verhaal. Eppens werd op zijn 12e wees en woonde twee jaar in Farmsum, waarna zijn voogden hem naar Groningen stuurden om te studeren bij Regnerus Praedinius en anderen. Na deze studie maakte hij een studiereis langs verschillende plaatsen en bezocht hij o.a. Philipp Melanchthon die een rol speelde in de reformatie. In 1569 werd hij, naast boer, gerechtsdienaar in Wirdum en in 1580 was hij proviandmeester van de Staten. Rond deze tijd vluchtte hij naar Emden samen met een groep andere gebannen Ommelanders en mede protestanten. Tijdens zijn verblijf in Emden schreef hij ‘De kroniek van Abel Eppens tho Equart, Der Vresen Chronicon’. Een ooggetuigenverslag van de gebeurtenissen van deze geletterde protestantse Ommelander boer. De compositie volgt Eppens zijn verhaal in chronologische volgorde. Het eerste deel (Orphan) is volgens een fuga type/imiatorisch opgezet, een veelgebruikte compositietechniek uit de 16e eeuw. Dit deel beschrijft de jonge jaren van Abel als wees. Het tweede deel (Regnerus Praedinius) gaat over zijn studie in Groningen bij Preadinius. Te horen is, hoe Eppens een opinie vormt ten opzichte van het Katholicisme. In het derde deel (Peregrinatio Academica) blijkt hoe de persoonlijke ontwikkeling van Eppens in een stroomversnelling raakt vanwege zijn studiereis. Het vierde deel bevat kenmerken een renaissance dans (van die tijd) en verklankt een langere periode waarin Eppens als boer en gerechtsdienaar welvaart kent. Het vijfde (Flee to Emden) en zesde deel (Der Vresen Chronicon) gaan over zijn vlucht naar Emden waar hij vervolgens zijn levenspad en beschouwingen in zijn kroniek vastlegt.

Der vresen chronicon

€ 0,00Prijs

'Der Vresen Chronicon' is published by Tower Editions: buy here

Account


Mijn account

Abonneer 

Abonneer je op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe publicaties en acties:

Copyright 2020 arendgerds.net  | Alle rechten voorbehouden | Privacy Policy & Winkelvoorwaarden